FUNKSIONAL GOŞUNDYLAR
Biziň önümlerimiz:
Gurluşyk himiki serişdeleri
Boýag we lak üçin öndürmek çig mal

— Titan dioksidi
— Akril dispersiýalary
— Gidroksi etil sellýuloza (HEC)
— Texanol
— Dispersantlar
— Biosidler
— Monoetilen glikol (MEG)
— Reologiýa üýtgedijileri
— Talk
— Kaolin
— Köpük kesijji
— Pigmentler

Gury garyndylar

— Gidroksi etil metil sellýuloza (HEMC)
— Gaýtalanýan poroşoklar
— Krahmal
— Plastifikatorlar
— Aldawçylar
— Howa geçiriji goşundylar
— Şerap kislotasy
— Limon kislotasy
— Yza çekilenler
— PVA 24-88 (gury)

Bezeg beton önümleri

— Pigmentler (Demir oksidleri)
— Superplastifikatorlar
— Galyp ýagy
— Köpük kesijji
Öy himiki serişdeleri we kosmetika
— Kosmetika

Esasy himiki çig mal
— Kaustik soda (NaOH)